Styret for Oppegård historielag 2020

Leder: Steinar Karlsrud, telefon 958 79 936

Nestleder: Severin Breivik, telefon 928 88 487

Sekretær: Nils B. Olsen, telefon 415 60 885

Styremedlem: Einar Skillebekk, telefon 920 50 595

Styremedlem: Jan Dorenfeldt-Graff

Styremedlem: Ragnfrid Kirkeberg Pedersen, telefon 924 01 663

Styremedlem: Siri Iversen, telefon 93 43 11 05
 

Økonomi: Gustav Fredrik Huseby, telefon 913 46 413


Årsmøteprotokoll for 2020Andre tillitsvalgte og grupper i 2020:

Revisor: Elisabeth  Rollem Storløkken

Valgkomite: Bjørn Egil Jensen, FinnE. Edvardsen og Egil Wenger.

Kalender 2021: Severin Breivik og kalendergruppa

Info-gruppe : Nils B. Olsen, Odd Ståle Indreeide (medlemsbladet) og Siri Iversen (web-redaktør)

Aktivitetsgruppe: Einar Skillebekk, Egil Wenger, Steinar Karlsrud, Siri Iversen

Kulturminner i utmark-gruppe: Egil Wenger

Langbygningen - lokalhistorisk utstilling: 

Gjersjøbåten - stokkbåten: Bjørn Lunder, Egil Wenger og Follo museum.

Oversikt over tidligere styrer i Oppegård historielag, tilbake til 1986 (stiftelsesåret). Trykk her

 Bilde av tidligere styre, 2011. Trykk her.